Yeni gözlemler yıldız oluşumunda önemli adımı doğruladı - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Yeni gözlemler yıldız oluşumunda önemli adımı doğruladı - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Öte yandan, bir önyıldız için merkezkaç kuvvetleri ölümcül olabilir: Bulut çökerken ve dönüşünü hızlandırırken yeterli miktarda malzeme dışarı fırlatılırsa, ilk etapta bir önyıldız oluşturmaya yetecek kadar malzeme kalmayabilir Hızlı eğirme, maddeyi dönme ekseninden uzağa fırlatan merkezkaç kuvvetlerini gerektirir Moleküller gözlemciye doğru veya gözlemciden uzaklaştığında, bu karakteristik radyasyon biraz daha uzun veya daha kısa dalga boylarına kayar (“Doppler kayması”), bu da gökbilimcilerin görüş hattı boyunca gaz hareketini izlemesine olanak tanır Aslında bu tür antenler, çok daha büyük tek bir radyo anteni gibi davranmalarını sağlayacak şekilde akıllıca bir araya getiriliyor

Sonuç, gökbilimcilerin CB26 kara bulutundaki genç bir yıldızın etrafındaki madde akışını her zamankinden daha ayrıntılı olarak araştırmasına olanak tanıyan karmaşık bir analizle birleştirilmiş radyo gözlemlerinden elde edildi Yeni ortaya çıkan merkezi önyıldızın üzerine ilave madde düştükçe, birikim diski adı verilen bir disk oluşturur: maddesi eninde sonunda merkezdeki önyıldızın üzerine düşecek olan gaz ve tozdan oluşan düz, dönen bir disk


Sanatçının, genç yıldızın etrafındaki birikim diskinin geometrisine ve dışarı doğru akan dönen disk rüzgârına ilişkin izlenimi Ancak bir komplikasyon var İçerik yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlanmıştır Müller, R

Ancak bu iyileştirmeler önemli umutlar vaat etse de, en önemli adım bu makalede atılan adımdır: disk rüzgarlarının ilk etapta önyıldızların oluşmasına izin vermede ve açısal momentum problemini çözmede gerçekten önemli bir faktör olduğunun kesin olarak doğrulanması Gaz büzüştüğünde bu dönüş daha da hızlanır

Tüm bunlar, gökbilimcilerin koni şeklindeki dışarı akışın boyutlarını belirlemelerine olanak sağladı: diskin yakınında, koninin alt ucunun yarıçapı, Dünya-Neptün mesafesinin kabaca 1,5 katı kadardır; bu, disk rüzgârının uzaklara taşınması için fazlasıyla yeterlidir Plazma diskin etrafında döndükçe manyetik bir alan yaratır Sorunun en azından büyük bir kısmı için teorik bir çözüm 1980’lerde bulundu Dünya’dan 460 ışıkyılından daha az uzaklığıyla CB26, bir önyıldız çevresinde bilinen en yakın disk sistemlerinden biridir

Dönen disk rüzgarlarının gözlemlenmesi

Şu anda yayınlanan yeni sonuçlar durumu kesinleştiriyor

Söz konusu gözlemler, milimetre dalga boylarında çalışan radyo teleskoplarıyla, bu durumda Plateau de Bure Girişimölçeri adı verilen bir dizi antenle yapılıyor

Bir problem ve onun (potansiyel) çözümü

Yıldız oluşumu açısından bu potansiyel bir soruna işaret ediyor

Birikme disklerinin arkasındaki fizik oldukça karmaşıktır: Diskteki gazın bir kısmı, hidrojen atomlarının her biri bir elektron ve bir protona ayrıldığı bir plazma haline gelir Bu çalışma için Launhardt ve meslektaşları çok daha yüksek açısal çözünürlükte gözlemler gerçekleştirebildiler CB26 isimli küçük hidrojen bulutu

Kozmik bir hidrojen bulutundaki gaz kendi yerçekimi altında çöktüğünde ve sıcaklığı arttığında yeni yıldızlar oluşur Bu arada Plateau de Bure İnterferometresi geliştirildi İş dergide yayınlandı Astronomi ve Astrofizik Dünya’daki bir gözlemci için, en yakın yeni oluşan yıldızın etrafındaki birikim diski gibi bir yapı gerçekten de çok küçüktür Katkıda bulunanlar: T Daha sonra uzuvlarını dönme eksenine yaklaştırırlar ve dönüş hızı önemli ölçüde artar Belirli bir yoğunluk ve sıcaklık eşiğinin ötesinde, hidrojen çekirdeklerinin birleşerek helyum çekirdeklerini oluşturmasıyla nükleer füzyon devreye girer Salıncak sürüşü veya salıncak atlıkarınca eğlencenin bir parçasıdır: Atlıkarınca döndükçe, sürücülerin zincir destekli sandalyeleri dışarı doğru fırlatılır

Daha fazla bilgi:
R Bu, boyutların doğrudan (yeniden oluşturulan) görüntülerden belirlendiği ilk seferdi Ancak rüzgarın diskten fırlatıldığı yıldıza olan uzaklık hakkında herhangi bir yargıya varılmasına izin verecek kadar ince ayrıntılar sağlayamadılar; gaz akışının ne kadar açısal momentum taşıyabileceğini belirleyen önemli bir özellik (“kaldıraç”ı düşünün) Disk rüzgarının bize doğru gelen bölgeleri maviye kaymış görünüyor ve bu nedenle görüntüde mavi renkte görünüyor; bizden uzaklaşan bölgeler kırmızıya kayar (kırmızıya boyanır) Bu nedenle gökbilimcilerin bu tür bir kütle akışında dönmeye ilişkin geçici kanıtlar bulmaları 20 yıldan fazla sürdü: 2009 yılında Ralf Launhardt ve Max Planck Astronomi Enstitüsü’ndeki meslektaşları, genç bir yıldızın etrafındaki akışı gözlemleyebildiler çok fazla açısal momentum var Launhardt (MPIA)

Yeni gözlemler, yıldız oluşumu sürecindeki önemli bir adımı doğruladı: moleküllerden oluşan dönen bir “kozmik rüzgar”; bu, çöken gaz bulutlarının sıcak, yoğun bir genç yıldız oluşturacak kadar yeterince büzülmesi için hayati önem taşıyor

Karşılaştırma, disk rüzgarının diskten kaynaklandığı alanın ortalama yarıçapının zamanla büyüdüğünü açıkça göstermektedir: Başlangıçta, ilk onbinlerce yıl boyunca, oldukça yoğun disk rüzgarları vardır, daha sonra ise yaklaşık bir milyon yılda disk rüzgarları çok daha dağınıktır html adresinden alınmıştır Açısal momentumun kaybı dönüşü yavaşlatır, merkezkaç kuvvetlerini azaltır ve önyıldızın açısal momentum problemini çözebilir

Hipotezden gözleme

Başlangıçta bu senaryo makul bir hipotezden başka bir şey değildi Launhardt ve meslektaşları ayrıca ölçümlerini, 2009 makalesinden bu yana yayınlanan diğer dokuz genç yıldız diski sistemindeki disk rüzgarı boyutlarının dolaylı olarak yeniden yapılandırılmasıyla karşılaştırabildiler Bu tür radyo teleskoplar, farklı molekül türleri için karakteristik olan radyasyonu, bu durumda karbon monoksiti (CO) tespit edebilir

Sürüklenen plazma parçacıkları zaman zaman (elektriksel olarak nötr) moleküllerle çarpışır; sonuç, moleküler gazın bir kısmının da taşınmasıdır Ayrıca, diskin katkılarını ve disk rüzgarından gelen katkıları ayırt etmelerine olanak tanıyan, diskin karmaşık bir fiziko-kimyasal modelini de araştırdılar Özel çalışma veya araştırma amacıyla yapılan her türlü adil işlem dışında, yazılı izin alınmadan hiçbir kısmı çoğaltılamaz

Bu, yıldız oluşumunun “açısal momentum problemi” olarak bilinir

2009 gözlemleri, genç yıldızdan çıkan gazın gerçekten de hareket halinde olduğunu ve açısal momentumu ortadan kaldıran dönen bir disk rüzgarından bekleneceği şekilde doğru yönde olduğunu gösterdi Launhardt ve diğerleri, Bok küreciği CB 26’daki genç bir T Tauri yıldızından gelen çözümlenmiş dönen disk rüzgarı, Astronomi ve Astrofizik (2023) Bu süreçte serbest kalan enerji, yıldızların parıldamasını sağlar Bu moleküller, diskten önemli ölçüde açısal momentum alabilen bir “disk rüzgarı” oluşturur

Bu ölçümlerle iddia kesinlik kazandı: Disk rüzgarları gerçekten de önyıldızların açısal momentum probleminin çoğunu çözebiliruzay-1

NOEMA adı verilen yeni gözlemevi, önceki 6 yerine 12 antene sahip ve önceki modele göre iki kat daha küçük ayrıntıları ortaya çıkarabilen konfigürasyonlar sağlıyor Bu alan da plazma akışını etkiler: az miktarda plazma manyetik alan çizgileri boyunca sürüklenir DOI: 10 Plateau de Bure gözlemevinin radyo antenlerinin ilk gözlemlerine göre çok daha uzağa yerleştirildiği bir konfigürasyonunu kullandılar

Bu belge telif haklarına tabidir org/news/2023-10-important-star-formation

Sonraki adımlar

Gökbilimciler şimdiden CB26 ile ilgili bir sonraki gözlemlerini planlıyorlar

Max Planck Astronomi Enstitüsü’nde grup lideri olan Ralf Launhardt ve meslektaşları tarafından gerçekleştirilen gözlemler, yeni yıldızların oluşumuna ilişkin standart senaryonun önemli bir bölümünü kesinleştirdi: gaz bulutlarının nasıl çökerek yeni bir yıldız doğurabileceğine dair bir mekanizma , süreçte kendi rotasyonları nedeniyle parçalanmadan Fizikçiler buna “açısal momentum korunumu” adını veriyor Evrendeki hiçbir gaz bulutu tamamen hareketsiz değildir; tüm bulutlar en azından biraz döner

Astronomi dışında artistik patinajdan da bilinir: Artistik patinajcı çok hızlı dönmek istediğinde, her iki kolu ve bir bacağı uzatılmış olarak yavaş bir dönüşe başlar 1051/0004-6361/202347483

Max Planck Topluluğu tarafından sağlanmıştır


Alıntı: Yeni gözlemler yıldız oluşumundaki önemli adımı doğrulamaktadır (2023, 19 Ekim) 22 Ekim 2023 tarihinde https://phys